GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
E-posta Hesabı kullanım kuralları


GİRESUN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA ADRESİ GİZLİLİK İLKESİ

a) GİRESUN Üniversitesinden e-posta adresi alan kişi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın belirleyeceği bir kullanıcı adı ve kendisinin belirleyeceği bir şifre ye sahip olur.

b) Kullanıcı adı kişiye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı kişiye verilmez.

c) Şifre sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. GİRESUN Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

d) E-posta şifresini unutan kullanıcı GİRESUN Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bizzat müracaat etmek zorundadır. E-posta adresi şifresi kesinlikle telefon ile verilmez.

E-POSTA ADRESİ ALAN KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kişi;

a) GİRESUN Üniversitesinden e-posta servisinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde e-posta adresinin iptal edileceğini,

b) GİRESUN Üniversitesi e-posta servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, GİRESUN Üniversitesi bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve GİRESUN Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

c) GİRESUN Üniversitesi e-posta hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya GİRESUN Üniversitesi 'ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

d) E-posta servisinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan GİRESUN Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sorumlu olmayacağını,

e) E-posta adresi verilerinin GİRESUN Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kişinin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü GİRESUN Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sorumlu olmayacağını,

f) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

g) Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

h) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı ve kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

j) GİRESUN Üniversitesi e-posta servisini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı GİRESUN Üniversitesi 'nden tazminat talep etmemeyi,

k) Kurallara aykırı davrandığı takdirde GİRESUN Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

l) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain posta), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

m) E-posta kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

n) E-posta hesabını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin sorumlu olacağını,

o) Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞTİR.

YÜRÜRLÜK

Kullanıcı adına düzenlenmiş bu formu doldurup formun altında imzasını attıktan sonra bu sözleşme süresiz olarak yürürlüğe girer.